האם יש לי תסמיני אינסומניה

אנשים הסובלים מאינסומניה מתארים לפחות חלק מסימנים אלו:
+  האם אני לא מרוצה מכמות השינה שלי או מאיכות השינה שלי?
+  האם קשה לי להרדם?
+  האם אני מתעורר מספר פעמים בלילה או שקשה לי להרדם
    לאחר שמתעורר במהלך הלילה?
+  האם אני מתעורר מוקדם מידי בבוקר ואיני מצליח להרדם לאחר מכן?
+  האם אחד מסימנים אלו או מספר מהם יוצרים אצלי מצוקה או פוגעים בתפקוד חברתי, רגשי, תעסוקתי, אקדמי, התנהגותי או בכל תפקוד אחר?
 האם אני עצבני במהלך היום, עייף או שיש לי קושי להתרכז?
+  האם אחד או חלק מהסימנים הקודמים נמשכים מעל חודש?